Protocollen

Protocollen zijn teksten waarin we afspraken vastleggen over ons gedrag: wat doen we in bepaalde situaties? Een protocol geeft duidelijkheid en houvast. Onze school hanteert verschillende protocollen voor uiteenlopende situaties. Hieronder vindt u alle protocollen op een rij.