Over de Elout

Meer kansen op de Elout! Dat is ons motto. En: dat maken we waar. Het team van de Elout haalt het beste uit ieder kind. Iedere leerling bij ons op school kan zich optimaal ontwikkelen. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook sociaal-emotioneel, expressief en motorisch. Op de Elout maakt uw kind een goede start.

Gastvrij, betrokken en modern

De Elout is een gastvrije school. Iedereen is welkom. We hebben ruim 200 leerlingen. Die komen voor het grootste deel uit de wijk Regentes-Valkenbos. Steeds vaker kiezen ouders voor een school in de buurt. Dat geldt voor ouders met heel verschillende achtergronden. Daar zijn we blij mee. Onze leerlingenpopulatie is steeds meer een afspiegeling van de wijk. We hebben een goede band met de buurt. 

De Elout is een betrokken school. De leerkrachten voelen zich als team verantwoordelijk voor álle leerlingen. Leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor de sfeer op school. De verschillen tussen leerlingen zijn groot, maar dat vinden wij juist fijn. Onze leerlingen leren zo al vroeg dat iedereen anders is. En: dat het mooi is om anders te zijn.

De Elout is een moderne school. We hebben misschien wel het mooiste schoolgebouw van Den Haag. Maar ook ons onderwijs is modern. We werken met moderne methoden en elk lokaal heeft een digitaal schoolbord. Op de Elout leren kinderen stap voor stap zelf hun leerproces te sturen. We begeleiden hen goed, maar geven hen ook vrijheid waar dat mogelijk is. Daarbij werken we met de methode van coachend lesgeven.

De Elout is een zorgzame school. We volgen iedere leerling zorgvuldig. Presteert hij of zij naar verwachting? Waar zitten eventuele knelpunten en hoe lossen we die op? En niet te vergeten: voelt dit kind zich lekker op school?

Christelijke school

De Elout is een christelijke school. Dit betekent niet dat alle kinderen christelijk zijn.
Het betekent wel dat:
  • we de christelijke feestdagen vieren;
  • we respect en waardering voor elkaar hebben;
  • we ons best doen verschillende culturen en religies te leren kennen en begrijpen;
  • er geen plaats is voor discriminatie.

Sportieve school

De Elout is een sportieve school. Bewegen vinden wij belangrijk. Daarom zijn er veel sportieve activiteiten voor onze leerlingen. Op school tijdens het bewegingsonderwijs, maar ook na schooltijd bij Club Elout.

Theater en muziek

De Elout is een kunstmagneetschool. Samen met het Koorenhuis laten we de kinderen kennismaken met theater en muziek.

Kennismaken

U bent altijd van harte welkom om kennis te komen maken en de school te bekijken. In een gesprek beantwoorden we dan graag uw vragen; ook kunnen we bespreken wat we van elkaar verwachten. Neem gerust contact op