AANMELDEN
Heeft u interesse in onze school voor uw kind(eren)? Wat leuk!
Hieronder leest u over het aannamebeleid en starten op onze school.


 
Kennismakingsochtenden
Op de volgende dagen en tijden bieden wij voorlichtingsmomenten aan voor ouder(s)/verzorger(s) die zich aan het oriënteren zijn voor een basisschool voor hun kind(eren):
- maandag 25 maart 2024 van 09.00 - 10.00 u
- donderdag 25 april 2024 van 09.00 - 10.00 u
- vrijdag 31 mei 2024 van 09.00 - 10.00 u
- vrijdag 21 juni van 09.00 - 10.00 u

Heeft u interesse in een kennismaking met de school? U kunt zich hiervoor aanmelden via elout@scoh.nl
Wilt u de naam en geboortedatum van uw zoon/dochter en de naam van de ouder(s)/verzorger(s) die de voorlichtingsbijeenkomst komt/komen bezoeken in de e-mail zetten? 

​Alvast bedankt en wellicht tot ziens!

Stap 1: Kies een school die bij uw kind past.
 
Stap 2: U kunt uw kind aanmelden in het kwartaal van zijn/haar 3e verjaardag (jan-feb-mrt / april-mei-juni / juli-aug-sept / okt-nov-dec). Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u thuis gestuurd (door de gemeente), ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de administratie van de school of op te sturen of te e-mailen (elout@scoh.nl) naar bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan wanneer uw kind 3 jaar is, is in de aanmeldprocedure niet mogelijk en ook niet nodig.
De Elout is een school met een maximum aantal plaatsen (30 per schooljaar), omdat wij vaak meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. In dat geval wordt er geloot. Wij hanteren de volgende voorrangsregels:

1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterspeelzaal de Elout
3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk 2561VT


Er zijn vier cohorten (jan-feb-mrt / april-mei-juni / juli-aug-sept / okt-nov-dec). Daarom is het van belang dat u uw kind in het cohort van zijn/haar 3e verjaardag aanmeldt. Op de website https://scholenwijzer.denhaag.nl/ kunt u de precieze data van de aanmeldperioden nalezen.

Stap 3: Inschrijven
Als u bericht van plaatsing hebt ontvangen, retourneert u het door ons aan u gezonden inschrijfformulier en vragenlijst van De Elout. Hierna kan u uitgenodigd worden voor een intakegesprek.

Is uw kind echter bij ons uitgeloot dan krijgt u een aanbieding voor één van de andere door u opgegeven scholen van Aanmelden P(rimair) O(nderwijs). Voor vragen met betrekking tot aanmelding kunt u ook terecht bij de ouderservicedesk: ouders@aanmeldenpo.nl
 
Is uw kind bij aanmelden vier jaar of ouder dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze administratieve kracht, mw. J. Jaisri. Er zal dan door de directeur en de intern begeleider(s) worden gekeken of er eventueel een plek voor uw kind is. Mocht dit op dat moment niet het geval zijn, dan kan uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. Als er in de daaropvolgende maanden alsnog een plek vrij komt, zal er contact met u worden opgenomen.

Voor het inleveren van formulieren en overige vragen (telefoonnummer 070-3455056) met betrekking tot aanmelding kunt u terecht bij onze administratie op donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. U kunt ook mailen: jjaisri@scoh.nl.

​Starten op De Elout

Ongeveer zes tot acht weken voordat uw kind vier jaar wordt, wordt er door de groepsleerkracht contact met u opgenomen. Er wordt dan een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dat gesprek worden ook de wendagen afgesproken. Kinderen die voor het eerst naar school gaan mogen namelijk, twee weken voordat ze vier jaar worden, vijf dagdelen komen wennen. Als zij vier jaar zijn kunnen zij volledig starten, mits zij dit aankunnen. We gaan er wel vanuit dat kinderen zindelijk zijn en zichzelf kunnen aan- en uitkleden als ze bij ons starten.
De maand december en de laatste maand voor de zomervakantie zijn een uitzondering. In deze maanden wordt er niet geadviseerd om te wennen en/of te starten. Wordt uw kind in deze maanden vier jaar dan adviseren wij dat uw kind start na de kerstvakantie of in het nieuwe schooljaar.