Doorgaande leerlijn 2-12 jaar

Op De Elout vinden we het belangrijk dat kinderen continu leren. Daarom kijken we vooruit. Zo creëren we een doorgaande leerlijn van twee tot en met twaalf jaar. Dat begint bij peuters: we werken goed samen met peuterschool De Elout. Samen vormen we één van de Haagse voorscholen.

Na de peutertijd begint de kleuterperiode. Ook hier bouwen we verder op de leerlijn in de jaren ervoor. De totale basisschoolperiode bestaat uit acht leerjaren. Die jaren staan niet los van elkaar. Als team werken we hard om ervoor te zorgen dat de lesstof van verschillende jaren zo goed mogelijk aansluit. Dat bedoelen we met een doorgaande leerlijn tot en met twaalf jaar. Dit doen we bij alle vakken.
 
Ook op het gebied van kunst en cultuur vinden we het belangrijk de leerjaren goed met elkaar te verbinden. We besteden op De Elout veel aandacht aan muziek, drama en beeldende vorming d.m.v. vakdocenten. Alle leerlingen nemen hieraan deel (de peuters nemen deel aan muziek en drama). Daardoor creëren we ook op dit gebied samen een doorgaande leerlijn.