Voorschool

Voorschool

We vinden het belangrijk om een doorgaande leerlijn te creëren van twee tot en met twaalf jaar. Daarom werken we op De Elout goed samen met peuterschool De Elout. Samen vormen we één van de Haagse voorscholen. We hanteren daarbij het programma KoTotaal (dit is een VVE-programma; VVE staat voor voorschoolse en vroegschoolse educatie.)
 

Peuters en kleuters

Bij de peuters wordt gewerkt met het programma “Puk en Ko” en in de kleutergroepen met “Ik en Ko" ("Ik en Ko taal” en "Ik en Ko rekenen"). De leidsters en leerkrachten krijgen ieder jaar scholing van de begeleidingsdienst. Het programma is erop gericht de taalontwikkeling bij jonge kinderen extra te stimuleren. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. In iedere groep wordt op hetzelfde moment hetzelfde thema aangeboden.
Alle thema’s worden op een aantrekkelijke manier aangeboden. Zo motiveren we kinderen om ervaringen op te doen en zich te uiten. Dat gaat spelenderwijs. Het kind leert welke materialen een bepaalde vorm, kleur, grootte en gewicht hebben. Dit zijn de eerste concrete rekenervaringen. Daarnaast breidt het kind zijn woordenschat uit. Taalontwikkeling is namelijk een belangrijke pijler van het hele onderwijs.
 

Extra ondersteuning

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is er een a twee keer per week een onderwijsassistent in de groep aanwezig. Deze onderwijsassistent begeleidt kleine groepjes kinderen. Ondertussen worden de kinderen ook in hun ontwikkeling gevolgd. Dat gebeurt door middel van observatielijsten en toetsen. Deze gegevens worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem. 
 

Voorschool en ouders

Ouders worden heel duidelijk bij de ontwikkeling van hun jonge kind betrokken. Aan het begin van ieder nieuw thema ontvangen de ouders een themabrief. Hierin staat wat de kinderen de komende weken aangeboden krijgen. Ook staat hierin wat ouders zelf thuis kunnen doen rondom dit thema. Veel ouders willen meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun jonge kind op school. Om die reden zijn er ook thema-afsluitingen. Dan zijn ouders welkom om te komen kijken wat er in de voorafgaande weken door de kinderen is gedaan.