Sportactiviteiten 

“Sport is een universele taal die mensen dichter bij elkaar kan brengen, ongeacht oorsprong, taal, religie of economische positie.” (Kofi Annan)
 
De Elout is een sportieve school. Bewegen vinden wij belangrijk. Daarom zijn er veel sportieve activiteiten voor onze leerlingen. Op school tijdens het bewegingsonderwijs, maar ook na schooltijd bij Club Elout.
 

Bewegingsonderwijs

Bij De Elout staat sport en spel hoog in het vaandel. Vanaf groep 1/2 krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Mark de Jong. Motoriek en sociale vaardigheden proberen we kinderen aan te leren door middel van sport en spel op ieders eigen niveau. Tijdens de gymles wordt altijd naar het individu gekeken. Onderling kan er veel verschil zijn tussen de kinderen. Soms is het handig om dan groepen te maken, waarbij kinderen op hun eigen niveau kunnen bewegen. Het kan ook goed werken om die groepen te mengen, waarbij de betere leerlingen een opdracht krijgen om hun groepsgenoten te helpen. Zo leer je hen tegelijk sociale vaardigheden.
 

Tijden bewegingsonderwijs  

Op onze school krijgen de kinderen bewegingsonderwijs aangeboden buiten de gebruikelijke pauzes om.
Groep 1/2 - 1 keer per week bewegingsonderwijs
Groep 3 t/m 8 - 2 keer per week bewegingsonderwijs

We vinden het belangrijk dat kinderen lol krijgen en houden in bewegen. Zij moeten in eerste instantie plezier beleven aan het bewegen op zich. Spelenderwijs leren ze zo ook vaardigheden op motorisch en sociaal gebied.
 

Club Elout

Al enkele jaren is binnen de school Club Elout actief. Het is een club van de school waar leerlingen zich kunnen opgeven voor verschillende takken van sport. Club Elout houdt zich bezig met sporten na schooltijd. De kinderen kunnen kiezen uit een mooi aanbod van verschillende sporten. De kinderen die zich opgeven voor Club Elout, worden ook verwacht; de kinderen dienen iedere week aanwezig te zijn. Zo kunnen de trainers een goede opbouw maken in de trainingen. Dat maakt het sporten leuker en effectiever.
 
Het aanbod in de Club Elout is divers. De volgende sporten worden op De Elout na schooltijd aangeboden:
  • ​tennis
  • kinderbootcamp
  • kleuterdans
  • streetdance
  • voetbal
  • hockey
  • wedstrijd- en synchroonzwemmen
  • handbal
  • rugby
  • badminton

Tennissen gebeurt bij tennisvereniging ’t Breekpunt. De kinderen worden door de trainers opgehaald. De keuze voor de verschillende sporten in de Club Elout heeft voornamelijk te maken met de voorkeuren van de leerlingen. Ook houdt de school er rekening mee, of de lessen in de buurt gegeven kunnen worden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat sport betaalbaar blijft voor school en ouders. Ouders dragen 15 euro per periode bij (3 periodes per schooljaar). Hun kinderen kunnen dan kiezen uit verschillende sporten.

Actieve leefstijl: goed voor de gezondheid van uw kind


Kinderen bewegen, spelen en sporten van nature graag. Maar die natuurlijke bewegingsdrang staat onder druk. Veel verkeer op straat, tv, social media, games: het zijn allemaal redenen om minder te bewegen. Daar ligt een belangrijke taak voor de school. Die taak pakken we graag op bij De Elout. Want bewegen is goed voor lichaam én geest. Op korte termijn, maar ook voor de gezondheid op lange termijn.

Vanuit het veilige en vertrouwde pedagogisch klimaat van de school bereiken we alle kinderen. Ook de kinderen die wat meer moeite hebben met bewegen. Plezier in bewegen staat voorop. Dat vraagt om uitdagende activiteiten. Om activiteiten die goed passen in de belevingswereld van kinderen. Daar maken we werk van op De Elout, tijdens én na schooltijd!