Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Op de Elout werken we met de volgende schooltijden:
 
Groep 1/2:
Maandag, dinsdag, donderdag:
08.30 uur tot 11.30 uur
12:30 uur tot 15:00 uur
Woensdag:
08:30 uur tot 12:30 uur
Vrijdag:
08:30 uur tot 12:00 uur

Groep 3 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
08.30 uur tot 12.00 uur
13:00 uur tot 15:00 uur
Woensdag:
08:30 uur tot 12:00 uur

Begin van de schooldag

Voor u als ouder geldt nog steeds de regel, dat u buiten het schoolplein blijft. U mag de school alleen betreden als u een afspraak heeft. Vanaf 08:15 uur staat de deur open en lopen de kinderen door naar hun klas. Op het plein staat ook iemand van school.
Om 08.30 uur moeten alle kinderen in het lokaal zijn. Kinderen die na 8.30 uur komen, kunnen alleen via de hoofdingang naar binnen.

Middagpauze

Overblijven op school:
De meeste kinderen  op de Elout blijven tussen de middag over op school. Ze eten in de klas hun lunch, samen met de leerkracht, en voor of na het eten spelen ze buiten. Voor het overblijven op school brengt de school kosten in rekening. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan overblijven, houden we de kosten bewust laag. De financiële bijdrage van ouders wordt gebruikt om bijvoorbeeld extra mensen in te huren voor de overblijf. Deze mensen staan in de pauze op het plein en doen allerlei activiteiten met de kinderen. Zo zorgen we ervoor dat het overblijven goed verloopt.
 
Overblijven niet verplicht:
Het is niet verplicht om uw kind/ kinderen te laten overblijven. U kunt er voor kiezen om uw kind(eren) tussen de middag op te halen en weer naar school te brengen. Maakt u geen  gebruik van de overblijfmogelijkheid? Dan haalt u uw kind op, op de tijd dat de pauze start.
 
Kosten overblijven:
Vanaf het schooljaar 2020-2021 gelden de volgende kosten. 
 
1 vaste dag overblijven       €  25,00 per jaar
2 vaste dagen overblijven   €  50,00 per jaar
3 vaste dagen overblijven   €  75,00 per jaar
4 vaste dagen overblijven   €  100,00 per jaar
Een losse dag                       €   2,50

Einde van de schooldag

Voor het halen gelden de volgende afspraken:
 • Vanaf 14.50 uur staan de kleuters op het voetbalveld. U kunt uw kind dan ophalen. U zorgt ervoor dat de leerkracht u, buiten het hek, kan zien. De leerkracht stuurt uw kind naar u toe.
   
 • Om 14.50 uur staan groep 3 en 4 op het plein. Zorg ervoor dat de leerkracht u, buiten het hek, kan zien. De leerkracht stuurt uw kind naar u toe.
   
 • Groep 5 t/m 8 gaan om 15.00 uur naar buiten. Voor groep 5 geldt hetzelfde als bij groep 3 en 4. Groep 6, 7 en 8 lopen zelf van het plein af.

Vakantierooster

 • Prinsjesdag : 15 september 2020
 • Herfstvakantie : 19 t/m 23 oktober 2020
 • Kerstvakantie : 21 december t/m 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie : 22 t/m 26 februari 2021
 • Goede Vrijdag en Pasen : 2 t/m 5 april 2021
 • Meivakantie : 26 april t/m 7 mei 2021
 • Hemelvaart : 13 en 14 mei 2021
 • Tweede Pinksterdag : 24 mei 2021
 • Zomervakantie : 19 juli t/m 27 augustus 2021

Margedagen

 • 14 september 2020
 • 26 oktober 2020
 • 18 december 2020 van 12:00 uur
 • 20 januari 2021
 • 19 februari 2021
 • 6 april 2021
 • 9 juni 2021
 • 2 juli 2021
 • 16 juli 2021 van 12:00 uur

Verlof buiten de schoolvakanties

Als school moeten we hier heel duidelijk over zijn: zonder speciale, schriftelijke toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar is het buiten de schoolvakanties niet toegestaan om verlof te nemen van school. We willen uw kind het beste onderwijs geven. Daarom is het belangrijk dat hij of zij er ook echt is, op elke schooldag.

De regels voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties zijn heel streng. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld extra verlof te nemen omdat u buiten het drukke seizoen op vakantie wilt gaan, of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven. Er is een uitzondering: wanneer het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan éénmaal per jaar door de directie vrij worden gegeven. Als dit op u van toepassing is, moet u een aanvraag doen. Bij die aanvraag moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit dit blijkt.

Het is daarbij belangrijk te weten dat:
 • de aanvraag minimaal 4 weken van tevoren bij de directie moet worden ingediend;
 • het verlof ten hoogste 10 dagen mag duren;
 • het verlof niet in de eerste 2 weken van het schooljaar mag vallen.

Voor bepaalde zwaarwegende omstandigheden kan vrij gevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij huwelijk, ziekte of overlijden van directe familieleden.

Bij een verlofaanvraag voor 10 schooldagen of minder, beslist de directie. Bij meer dan 10 schooldagen beslist de leerplichtambtenaar. Formulieren voor verlofaanvragen zijn bij de directie verkrijgbaar.