Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Op de Elout werken we met de volgende schooltijden.
 
Maandag, dinsdag en donderdag:
Ochtend: 08.30 uur tot 12.00 uur (groep 1 en 2: tot 11.30 uur)
Middag: 13.00 uur tot 15.00 uur (groep 1 en 2: vanaf 12.30 uur)
 
Woensdag:
08.30 uur tot 12.30 uur (alle groepen)
 
Vrijdag:
Ochtend: 08.30 uur tot 12.00 uur (alle groepen)
Middag: 13.00 uur tot 15.00 uur (groep 1 en 2 zijn op vrijdag ’s middags vrij)
 

Begin van de schooldag

Tussen 08:20 en 08.25 uur gaan de deuren open en kunnen de ouders van de groepen 1/2 hun kinderen naar de klas brengen. De overige kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Om 08.30 uur moeten alle kinderen in het lokaal zijn. Dan beginnen de lessen. In de groepen 1/2 kunnen ouders op vrijdagochtend nog iets langer in de klas blijven. Ze kunnen dan iets doen met hun kind, of spreken met elkaar en de leerkracht. Om 08.45 uur sluit ook hier de deur en starten de lessen.
Ouders en kinderen die na 8.30 uur komen, kunnen alleen via de hoofdingang naar binnen.
 

Middagpauze

Alle kinderen blijven tussen de middag op school over. 
 

Einde van de schooldag

Bij het uitgaan van de school om 15.00 uur kunnen de ouders van de groepen 1/2 naar binnen om hun kind op te halen. De overige groepen worden door de leerkrachten naar buiten gebracht.
 

Vakanties en vrije dagen 

De kinderen hebben vrij in de schoolvakanties, op een aantal feestdagen en op studiedagen van het team. In onderstaand schema ziet u het overzicht voor dit schooljaar. 

 

Vakantiedagen basisonderwijs:

 
  Eerste dag   Laatste dag
Prinjesdag di 18-09-2018 di 18-09-2018
Herfstvakantie ma 22-10-2018 vr   26-10-2018
Kerstvakantie ma 24-12-2018 vr   04-01-2019
Voorjaarsvakantie ma 25-02-2019 vr   01-03-2019
Meivakantie vr 19-04-2019 vr 03-05-2019 (incl. Goede Vrijdag en Pasen)
Hemelvaart do 30-05-2019 vr 31-05-2019
Tweede Pinksterdag ma 10-06-2019 ma 10-06-2019
Zomervakantie ma 22-07-2019 vr 30-08-2019
 

Dit zijn de andere vrije dagen in dit schooljaar: 

17-09-2018 Studiedag team Maandag hele dag vrij
21-12-2018 Vanaf 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij
23-01-2019 Studiedag team Woensdag hele dag vrij
22-02-2019 Studiedag team Vrijdag hele dag vrij
18-03-2019 Studiedag team Maandag hele dag vrij
11-06-2019 Studiedag team Dinsdag hele dag vrij
05-07-2019 Studiedag team Vrijdag hele dag vrij
19-07-2019 Vanaf 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij
     

Verlof buiten de schoolvakanties

Als school moeten we hier heel duidelijk over zijn: zonder speciale, schriftelijke toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar is het buiten de schoolvakanties niet toegestaan om verlof te nemen van school. We willen uw kind het beste onderwijs geven. Daarom is het belangrijk dat hij of zij er ook echt is, op elke schooldag.

De regels voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties zijn heel streng. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld extra verlof te nemen omdat u buiten het drukke seizoen op vakantie wilt gaan, of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven. Er is een uitzondering: wanneer het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan éénmaal per jaar door de directie vrij worden gegeven. Als dit op u van toepassing is, moet u een aanvraag doen. Bij die aanvraag moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit dit blijkt.

Het is daarbij belangrijk te weten dat:
  • de aanvraag minimaal 4 weken van tevoren bij de directie moet worden ingediend;
  • het verlof ten hoogste 10 dagen mag duren;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken van het schooljaar mag vallen.

Voor bepaalde zwaarwegende omstandigheden kan vrij gevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij huwelijk, ziekte of overlijden van directe familieleden.

Bij een verlofaanvraag voor 10 schooldagen of minder, beslist de directie. Bij meer dan 10 schooldagen beslist de leerplichtambtenaar. Formulieren voor verlofaanvragen zijn bij de directie verkrijgbaar.