Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Op De Elout werken we met de volgende schooltijden:
 
Groep 1/2:
Maandag, dinsdag, donderdag:
08.30 uur tot 11.30 uur
12:30 uur tot 15:00 uur
Woensdag:
08:30 uur tot 12:30 uur
Vrijdag:
08:30 uur tot 12:00 uur

Groep 3, 4, 5, en 6
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
08.30 uur tot 12.00 uur
13:00 uur tot 15:00 uur
Woensdag:
08:30 uur tot 12:30 uur


​​Groep 7 en 8
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
08.30 uur tot 12.30 uur
13:30 uur tot 15:00 uur
Woensdag:
08:30 uur tot 12:30 uur


Begin van de schooldag

Vanaf 08:20 uur staat de deur open en lopen de kinderen zelfstandig door naar hun klas. Mocht u iets urgents aan de leerkracht moeten melden of is uw kind bijvoorbeeld jarig, dan mag u gerust de school inlopen. Op het plein staat ook altijd iemand van school.
Om 08.30 uur moeten alle kinderen in het lokaal zijn.

Middagpauze

Overblijven op school:
De meeste kinderen op De Elout blijven tussen de middag over op school. Ze eten in de klas hun lunch, samen met de leerkracht, en voor of na het eten spelen ze buiten. Voor het overblijven op school brengt de school kosten in rekening. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan overblijven, houden we de kosten bewust laag. De financiële bijdrage van ouders wordt gebruikt om bijvoorbeeld extra mensen in te huren voor de overblijf. Deze mensen staan in de pauze op het plein en doen allerlei activiteiten met de kinderen. Zo zorgen we ervoor dat het overblijven goed verloopt.
 
Overblijven niet verplicht:
Het is niet verplicht om uw kind/kinderen te laten overblijven. U kunt er voor kiezen om uw kind(eren) tussen de middag op te halen en weer naar school te brengen. Maakt u geen gebruik van de overblijfmogelijkheid? Dan haalt u uw kind op, op de tijd dat de pauze start.
 
Kosten overblijven:
Vanaf het schooljaar 2023-2024 gelden de volgende kosten. 
 
1 vaste dag overblijven        €  26,25 per jaar
2 vaste dagen overblijven   €  52,50 per jaar
3 vaste dagen overblijven   €  78,75 per jaar
4 vaste dagen overblijven   €  105,00 per jaar
Een losse dag                        €  2,50

Einde van de schooldag

Voor het halen gelden de volgende afspraken:
  • Vanaf 15.00 uur staan de kleuters op het voetbalveld. U kunt uw kind dan ophalen. U zorgt ervoor dat de leerkracht u, buiten het hek, kan zien. De leerkracht stuurt uw kind naar u toe.
     
  • Om 15.00 uur staan groep 3 t/m 8 op het plein. Zorg ervoor dat de leerkracht u, buiten het hek, kan zien. De leerkracht stuurt uw kind naar u toe of uw kind loopt zelfstandig van het plein af als hij/zij alleen naar huis mag.

Vakantierooster

​​

Zomervakantie 2023

Ma 10 juli 2023 t/m vr 18 augustus 2023

Herfstvakantie 2023

Ma 16 oktober 2023 t/m vr 20 oktober 2023

Kerstvakantie 2023/2024

Ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie 2024

Ma 19 t/m vr 23 februari 2024

Meivakantie 2024

Ma 29 april 2024 t/m vr 10 mei 2024

Zomervakantie 2024

Ma 15 juli 2024 t/m vr 23 augustus 2024

Margedag​en

Vrije dagen

Goede Vrijdag

Vr 29 maart 2024

Tweede Paasdag

Ma 1 april 2024

Hemelvaartsdag

Do 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)

Dag na Hemelvaartsdag

Vr 10 mei 2024 (valt in de meivakantie)

Tweede Pinksterdag

Ma 20 mei 2024

 

Studiedagen (invulling van de studiedagen volgt in een latere mail)

Studiedag 1

Ma 18 september 2023

Studiedag 2

Di 19 september 2023 (Prinsjesdag)

Studiedag 3

Do 23 november 2023

Studiedag 4

Ma 26 februari 2024

Studiedag 5

Do 28 maart 2024

Studiedag 6

Di 21 mei 2024

Studiedag 7

Vr 28 juni 2024

 

Halve schooldagen – alle leerlingen om 12.00 u vrij

Sinterklaasfeest

Di 5 december 2023

 

Geen schooldagen – alle leerlingen de hele dag vrij

Begin kerstvakantie

Vr 22 december 2023

Begin zomervakantie

Vr 12 juli 2024

Verlof buiten de schoolvakanties

Als school moeten we hier heel duidelijk over zijn: zonder speciale, schriftelijke toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar is het buiten de schoolvakanties niet toegestaan om verlof te nemen van school. We willen uw kind het beste onderwijs geven. Daarom is het belangrijk dat hij of zij er ook echt is, op elke schooldag.

De regels voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties zijn heel streng. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld extra verlof te nemen omdat u buiten het drukke seizoen op vakantie wilt gaan, of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven. Er is een uitzondering: wanneer het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan éénmaal per jaar door de directie vrij worden gegeven. Als dit op u van toepassing is, moet u een aanvraag doen. Bij die aanvraag moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit dit blijkt.

Het is daarbij belangrijk te weten dat:
  • de aanvraag minimaal 4 weken van tevoren bij de directie moet worden ingediend;
  • het verlof ten hoogste 10 dagen mag duren;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken van het schooljaar mag vallen.

Voor bepaalde zwaarwegende omstandigheden kan vrij gevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij huwelijk, ziekte of overlijden van directe familieleden.

Bij een verlofaanvraag voor 10 schooldagen of minder, beslist de directie. Bij meer dan 10 schooldagen beslist de leerplichtambtenaar. Formulieren voor verlofaanvragen zijn bij de directie verkrijgbaar.