Medicijnprotocol

Vanaf 1 oktober 2010 is onderstaande medicijnprotocol van toepassing. Indien uw kind op school medicijnen moet slikken - hetzij incidenteel na een doktersbezoek, hetzij permanent (denk aan astma, adhd, allergie etc.) - dan raden wij u aan onderstaande protocol goed door te lezen.
Wij verzoeken u daarnaast ook het bijgevoegde formulier volledig ingevuld in te leveren bij de leerkracht van uw kind.


Protocol medicijnverstrekking SCOH 2010


** Terug naar protocollen **