Kledingvoorschriften

Kleding personeel:

(De bepalingen 3 t/m 7 zijn eveneens van toepassing op leerlingen van de SCOH-scholen.)

1) Leraren mogen geen bijdrage leveren die strijdig is met de verwezenlijking van de statutair vastgelegde grondslag en doelstellingen van de SCOH. Dit zowel in woord als gedrag.
2) Kleding van leraren mag niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan het protestants christelijke (dus geen: keppeltje, hoofddoek, chador, etc.).
3) Kleding van leraren mag niet onhygiënisch zijn.
4) Kleding van leraren mag niet aanstootgevend zijn
5) Kleding van leraren mag geen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sekse of politieke overtuiging.
6) Kleding van leraren mag de veiligheid van zichzelf en anderen niet in gevaar brengen.
7) Kleding van leraren mag niet disfunctioneel zijn (i.c. het vervullen of uitoefenen van een taak of functie belemmeren).

Deze kledingcode is van toepassing op personeelsleden en stagiaires.


** Terug naar protocollen **