Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg afdeling Segbroek
Hanenburglaan 339
2565 GP Den Haag
070-7526920
www.cjgdenhaag.nl

Jeugdarts: mw. L. van Steijn
Jeugdverpleegkundige: mw. M. Beckers
Medisch teamassistent: mw. H. Thomson

Kinderen maken in hun schooljaren een grote ontwikkeling door. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal is het kind in de groei. Alle kinderen die in Den Haag wonen of er naar school gaan worden daarom op vaste momenten opgeroepen voor een onderzoek door Jeugdgezondheidszorg GGD Den Haag. Zo kunnen in een vroeg stadium bedreigingen voor een gezonde ontwikkeling opgespoord en eventueel passende maatregelen genomen worden.

De jeugdartsen, -verpleegkundigen en medisch teamassistenten van Jeugdgezondheidszorg geven voorlichting en advies aan kinderen en iedereen die bij het opgroeien betrokken is. Zij zijn experts op het gebied van gezondheid, gedrag en leefomgeving en worden vaak nauw betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, gezond gewicht, verzuimbegeleiding, alcohol, roken en drugs. Het team verzorgt ook de inentingen volgens het rijksvaccinatieprogramma.

Het onderzoeksprogramma


Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, kan het deelnemen aan het onderzoeksprogramma van de Jeugdgezondheidszorg. Dit programma sluit aan op het onderzoek van het consultatiebureau. Als uw kind vier jaar en drie maanden is, wordt zijn of haar gezondheidsdossier - met uw toestemming - overgedragen aan de Jeugdgezondheidszorg. Het dossier gaat vervolgens naar de Jeugdgezondheidszorg afdeling van de school van uw kind. Op deze wijze gaat geen informatie verloren en herhaling van vragen over inentingen, doorgemaakte ziekten en dergelijke wordt vermeden.

Er worden twee onderzoeken gedaan. Kinderen van 5 1/2 jaar krijgen een onderzoek door de jeugdarts/schoolarts. Kinderen van 10 jaar krijgen een onderzoek door de jeugdverpleegkundige.

Tijdens de onderzoeken besteedt men niet alleen aandacht aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind, maar ook aan zijn gedrag en sociaal functioneren (het spelen en omgaan met anderen). Tijdens een onderzoek kan een afwijking worden geconstateerd die verder onderzocht of behandeld moet worden. In dat geval zal men u doorverwijzen naar een deskundige op het gebied van het gevonden probleem. Met uw toestemming wordt het resultaat van het onderzoek ook besproken op school, zodat de leerkrachten rekening kunnen houden met bepaalde handicaps of omstandigheden.

Jeugdgezondheidszorg zal gebruikmaken van de adresgegevens van de leerlingenadministratie van de school. Ouders die daartegen bezwaar hebben, kunnen dit melden bij dhr. P.G. Immerzeel, directeur van basisschool de Elout. Datum en tijdstip van het onderzoek stelt Jeugdgezondheidszorg vast in overleg met de school. Bij twee keer niet reageren op een uitnodiging zal Jeugdgezondheidszorg telefonisch contact leggen met de ouders/verzorgers. Als dit niet lukt, zal op school worden geïnformeerd, hoe het met het kind gaat.

Wanneer u twijfels heeft over de gezondheid van uw kind, dan kunt u vragen om een extra onderzoek of gesprek. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw Jeugdgezondheidszorg team.

Het vaccinatieprogramma

In het jaar dat uw kind negen wordt, krijgt het twee inentingen ('prikken'), die landelijk voorgeschreven zijn:
  • een inenting tegen de ziekten difterie, tetanus en polio (DTP),
  • een inenting tegen de ziekten bof, mazelen en rode hond (BMR).

In het jaar dat uw dochter twaalf wordt, wordt ze opgeroepen voor de HPV vaccinatie. Dit is een reeks van 3 prikken. Meer informatie hierover vindt u op www.prikenbescherm.nl

Wanneer uw kind bepaalde, landelijk voorgeschreven, inentingen nog niet heeft gehad, dan geeft de Jeugdgezondheidszorg deze alsnog (de zogenaamde 'inhaalinjecties'). Voor alle hierboven genoemde inentingen is uw toestemming en medewerking nodig. U krijgt dan ook tijdig bericht waar en wanneer de inentingen plaatsvinden.

Voorlichting en advies

Niet alleen tijdens de onderzoeken, maar ook daarbuiten, geeft het Jeugdgezondheidszorg team voorlichting en advies. Met vragen over gezondheid, (on)gezond gedrag en (on)gezonde leefomgeving kunt u bij hen terecht. Afhankelijk van de vraag kan men u informeren en eventueel adviseren. Ook scholen krijgen (soms ongevraagd) advies over zaken als hygiëne en veiligheid, voeding, roken, alcohol, drugsgebruik etc. Aan de diensten van de Jeugdgezondheidszorg zijn voor u geen kosten verbonden.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor ALLE kinderen, jongeren, opvoeders en gezinnen in Den Haag. Samen met organisaties als Jong Florence, Stiching MOOI/VOOR Welzijn, Bureau Jeugdzorg, Jutters, Jeugdformaat, Parnassia, Stichting MEE, e.a. vormt de Jeugdgezondheidszorg het Centrum Jeugd en Gezin.

In het Centrum Jeugd en Gezin kunt u altijd terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien over kinderen in alle leeftijden. Vragen over informatie, advies, opvoedingsondersteuning of hulp. De vragen kunnen over alles gaan. Bijvoorbeeld over gezondheid, het gedrag van uw kind(eren), veilig internet en echtscheiding. Ook over problemen die uw kind heeft zoals bijvoorbeeld pesten. Het Centrum Jeugd en Gezin is er om u te helpen en geeft gratis advies. Voor meer informatie kunt u terecht op de website (www.cjgdenhaag.nl) of neemt u contact op met uw Jeugdgezondheidszorg team.


** Terug naar protocollen **