Afspraken overgang PO - VO

Om de leerlingen die op zoek zijn naar een school voor voortgezet onderwijs met een goed advies op pad te sturen, hebben wij een stappenplan opgesteld. In het stappenplan kunt u lezen welke stappen wij nemen, wanneer deze stappen genomen worden en wie erbij betrokken is.
U kunt dit stappenplan lezen door hieronder het bestand aan te klikken.
Mocht u vragen over het stappenplan hebben, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider of de directie.

Protocol VO advies groep 8

** Terug naar protocollen **