Missie en Visie

Missie

Kinderen alle kansen geven: dat is onze missie. Wij bieden een veilige en persoonlijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. Ze leren zelfvertrouwen te ontwikkelen, samenwerken en omgaan met anderen. Op De Elout ontdekken de kinderen hun talenten. Dat ondersteunen wij door middel van onze kernwaarden.
 
  • Plezier: met plezier naar school gaan betekent zin hebben om klasgenoten te ontmoeten en te leren kennen en maakt naar school gaan leuk en uitdagend. Naast veiligheid is plezier een basisvoorwaarde voor het leren.
  • Vertrouwen: vertrouwen hebben in elkaar betekent elkaar de ruimte geven en de juiste verwachtingen van elkaar hebben. De leerkracht heeft hoge verwachtingen van de leerling, maar de leerling ook van de leerkracht.
  • Gelijkwaardigheid: we zijn allemaal anders, maar allemaal gelijkwaardig. Iedereen op De Elout heeft zijn eigen kwaliteiten die we stimuleren, ontwikkelen en benutten.
  • In beweging: we zijn letterlijk en figuurlijk in beweging. Het onderwijs en de maatschappij is constant in beweging en daar spelen wij op in om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Daarnaast bewegen de kinderen veel bij ons. Naast de gymlessen zijn er diverse andere (na schoolse) sportactiviteiten.
     

Visie

Wij zijn een christelijke basisschool waar we kinderen uit alle culturen en lagen van de bevolking samenbrengen. De Elout is daarom niet alleen een ontmoetingsplek voor alle kinderen in de wijk, maar ook voor onze ouders.
We werken vanuit een stevig en positief pedagogisch klimaat waarbij we werken vanuit een growth mindset. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen uiten en dat er naar ze geluisterd wordt.

De leerlingen hebben op De Elout een vaste groep en leerkracht. Ze krijgen hier de basisvakken en worden door middel van de behaalde resultaten goed gevolgd. Daarnaast leren de kinderen in verschillende samenstellingen samenwerken. Deze sterke samenwerkingsvaardigheden bereidt hen voor op de samenleving en arbeidsmarkt van de toekomst. Wij werken daarom onder andere met projectmatig onderwijs. Hiermee leren de kinderen kennis om te zetten naar uiteenlopende context. Ook stimuleren wij bij de leerlingen zelfstandigheid en eigenaarschap, zodat zij meer regie krijgen over hun leerproces.