Missie en Visie

Missie

“Meer kansen op de Elout!”

Kinderen alle kansen geven: dat is onze missie. Op de Elout ontdekken kinderen hun talenten, samen met anderen. Leerkrachten ondersteunen het kind daarbij. Zo halen we het beste uit ieder kind. Het kind groeit bij ons op school. Het krijgt steeds meer zelfvertrouwen, durft zich uit te spreken, fouten te maken, opnieuw te beginnen. Te leren, te bewegen, te creëren. Het kind neemt stapje voor stapje steeds meer verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn of haar omgeving. Zodat het na groep 8 helemaal klaar is voor het voortgezet onderwijs en met plezier terugkijkt op een fijne basisschooltijd.
 

Visie

Ieder kind is uniek en mag er zijn. Ieder kind heeft talenten. Taal en rekenen zijn belangrijk, maar kinderen zijn ook gemaakt om te bewegen. Cultuur verrijkt het leven van kinderen en geeft een frisse blik op de wereld om hen heen. Daarom zetten we naast de “gewone” vakken ook in op sport en kunst. Schoolteam en ouders staan naast elkaar en helpen elkaar, ieder vanuit de eigen rol. Met het kind samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het leerproces. Zodat het kind zo goed mogelijk leert én zich ook zo goed mogelijk ontwikkelt.
 

Kernwaarden

Onze school is gastvrij, betrokken, modern, zorgzaam, christelijk en sportief.

Dat betekent:
 • iedereen is welkom bij ons op school;
 • we hebben een goede band met de buurt;
 • de leerkrachten voelen zich als team verantwoordelijk voor álle leerlingen en de leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor de sfeer op school;
 • verschillen tussen leerlingen mogen er zijn;
 • we geven les in een mooi, modern gebouw en werken met moderne methoden;
 • we begeleiden de kinderen goed, maar leren hen ook stap voor stap zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces;
 • we volgen iedere leerling zorgvuldig. Dat doen we met oog voor het leerproces, maar ook voor het welbevinden van het kind;
 • niet iedere leerling hoeft christelijk te zijn, maar we vieren als school samen de christelijke feestdagen;
 • we hebben respect voor elkaar en discrimineren elkaar niet;
 • we vinden bewegen belangrijk en organiseren veel sportieve activiteiten;
 • we laten kinderen al jong kennismaken met kunst, onder meer door theater en muziek.