Kunstmagneetschool

Kunst en cultuur zijn goed voor de ontplooiing van het kinderen. Het verrijkt hun leven. Kunst zet aan het denken en geeft kinderen een frisse blik op de wereld om hen heen. Daarom vinden we het op De Elout belangrijk om aandacht te besteden aan kunst en cultuur.

Onze school is één van de Haagse kunstmagneetscholen. We werken daarbij samen met het KOO en zelfstandig werkende vakdocenten. Samen hebben we plannen ontwikkeld om structureel aandacht te besteden aan kunst en cultuur. Leerlingen ontwikkelen in de loop van hun schooltijd kennis, vaardigheden en gevoel voor kunst. Daarbij gaat het op onze school vooral om muziek, drama en beeldende vorming. De lessen vinden plaats onder schooltijd. Alle leerlingen nemen eraan deel (de peuters nemen deel aan muziek en drama). Er is een doorgaande leerlijn voor de peuters/groepen 1 tot en met 8. De lessen worden gegeven door vakdocenten.