Kunstmagneetschool

Kunst en cultuur zijn goed voor de ontplooiing van het kinderen. Het verrijkt hun leven. Kunst zet aan het denken en geeft kinderen een frisse blik op de wereld om hen heen. Daarom vinden we het op de Elout belangrijk om aandacht te besteden aan kunst en cultuur.

Onze school is één van de Haagse kunstmagneetscholen. We werken daarbij samen met het KOO. Samen hebben we plannen ontwikkeld om structureel aandacht te besteden aan kunst en cultuur. Leerlingen ontwikkelen in de loop van hun schooltijd kennis, vaardigheden en gevoel voor kunst. Daarbij gaat het op onze school vooral om theater en muziek. De lessen vinden plaats onder schooltijd. Alle leerlingen nemen eraan deel. Er is een doorgaande leerlijn voor de groepen 1 tot en met 8. De lessen worden gegeven door onze eigen leerkrachten. Ouders worden aan het eind van het schooljaar uitgenodigd om een voorstelling van hun kind(eren) bij te wonen.