Ouderbetrokkenheid

Contact tussen ouders en school

Wij informeren ouders regelmatig over gebeurtenissen op school. Ook houden we natuurlijk contact over hoe het met uw kind gaat. Van ouders vragen we om ons ook op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen thuis. Dat helpt ons om in te spelen op wat uw kind nodig heeft. Ook ouders van de peuters op onze peuterspeelzaal houden we regelmatig op de hoogte.
 

Samenwerking met ouders

Een goede samenwerking tussen thuis en school of speelzaal versterkt het welbevinden van uw kind. Bij verschillende activiteiten werken we daarom regelmatig samen met ouders. Hebt u zelf ideeën of vragen? Aarzel niet en stap gerust naar binnen!
 

Communicatie met ouders

Een goede communicatie versterkt het contact tussen school en ouders. Op de Elout willen we ouders daarom goed informeren. Dat doen we onder meer op de volgende manieren:
 
  • Informatieavonden. Jaarlijks is er een informatieavond voor alle ouders. Ouders krijgen hier informatie over het komende leerjaar. Ook wordt er hulp gevraagd voor verschillende activiteiten.
  • Open ochtenden. Tijdens deze ochtenden kunnen ouders een deel van een ochtend mee te maken in de groep van hun kind(eren).
  • Inloopochtenden. Elke maand is er een inloopochtend waarbij u het eerste kwartier het werk van uw kind kunt bekijken.
  • Ouderavonden. Twee keer per jaar worden ouderavonden gehouden. Dat doen we in de vorm van "10 minuten-gesprekken". Daar bespreken we de vorderingen van de kinderen.
  • Eindgesprekken. In maart worden de ouders van de kinderen uit groep 8 uitgenodigd voor het eindgesprek. Dit draait om de schoolkeuze voor hun zoon of dochter.
  • Thema-afsluitingen. Ouders van peuters en kleuters worden drie keer per jaar uitgenodigd om een thema-afsluiting bij te wonen.
  • Dramavoorstellingen (theater). Alle ouders worden uitgenodigd om dramavoorstellingen van hun kind(eren) bij te wonen.
  • Afsluitende les. Ouders van kinderen die deelnemen aan naschoolse activiteiten, worden bij de afsluitende les uitgenodigd.
  • Activiteiten. Bij sommige activiteiten hebben we hulp nodig van ouders. Dan doen we een beroep op hen. Die hulp stellen we zeer op prijs.

Voor het uitvoeren van ouderbetrokkenheid ontvangt de Elout subsidie van de gemeente Den Haag. Doel is het verbeteren en versterken van de afstemming tussen ouders en school. Zo vergroten we samen de ontwikkelingskansen van kinderen.