Geldzaken

Ouderbijdrage, schoolreis en overblijfbijdrage

De Elout heeft een aantal activiteiten op school waarvoor wij van de ouders/verzorgers een financiële bijdrage vragen.
Hieronder leest u om welke activiteiten en bijdragen het gaat en waar u terecht kunt met vragen.
 
De activiteiten / onderwerpen waarvoor De Elout van ouders/verzorgers een bijdrage vraagt zijn: 
  • Vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten zoals feesten (Sinterklaas, Kerst, etc.)
  • Schoolreisje peuters t/m gr. 8
  • Overblijven op school


Vrijwillige ouderbijdrage

Elke school mag een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor de extra activiteiten die de school organiseert. Deze financiële bijdrage wordt ingezet voor de volgende extra voorzieningen en activiteiten:
 
  • Sinterklaas: cadeautjes, strooigoed, materialen om mee te kunnen spelen in het verhaal van Sint.
  • Kerst: aardigheidje voor de leerlingen, drinken tijdens het ontbijt, aankleding in de klassen tijdens het ontbijt (tafels versierd ed.).
  • Pasen: aardigheidje voor de leerlingen, paastakken, paaseieren, eten en drinken voor bij het ontbijt, aankleding in de klassen tijdens het ontbijt (tafels versierd ed).
  • Koningsspelen: inhuren van externen (bijvoorbeeld de dansjuf), drinken voor tijdens het 10-uurtje, materialen.
  • Sportdag: materialen huren van de sport-o-theek, vergoeding voor het gebruik van het sportveld.
  • Zomerfeest: huur spelletjes bij de sport-o-theek, huur kraampjes, eten en drinken.
  • Groep 8: aanschaf musical, afscheidscadeau, materialen voor de uitvoering.
Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. De ouderbijdrage voor het komende schooljaar is vastgesteld op € 30,00 per leerling. De Medezeggenschapsraad van de school heeft ingestemd met de hoogte en bestemming van het bedrag. De toegankelijkheid van ons onderwijs en deelname aan deze activiteiten wordt niet afhankelijk gesteld van het betalen van de vrijwillige bijdrage. Het is uiteraard wel zo, dat als veel ouders de bijdrage niet betalen, een aantal van de extra activiteiten geen doorgang kan vinden. Met ingang van 1 augustus 2021 vervalt de bijdrage van de gemeente Den Haag voor leerlingen met een Ooievaarspas.

Wij maken een onderscheid tussen een ‘ouderbijdrage’ en een ‘bijdrage voor een specifiek doel’, bijvoorbeeld een schoolreis. Deze bijdragen zijn allemaal vrijwillig en vallen beide onder het begrip ouderbijdrage.


Schoolreis
De groepen 1 t/m 7 gaan in schooljaar 2023/2024 op schoolreis. De schoolreis heeft een ontspannend karakter en is dus bedoeld als een gezellig dagje uit met de school. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolreisje is € 25,00 per leerling.

Ook de peuters gaan op deze dag een uitje maken. De aanwezigheid van één van de ouders of begeleiders is hierbij verplicht in verband met de veiligheid. Omdat de peuterschool een betaalde dienst is, vragen we alleen een vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolreisje van € 10,00 per kind.


Schoolkamp
Groep 8 gaat op schoolkamp. Het schoolkamp heeft een ontspannen karakter en is bedoeld als gezellige gezamenlijke afsluiting van de basisschoolperiode. Er wordt dan gekampeerd op het terrein van YMCA in Leusden. De vrijwillige ouderbijdrage voor het kamp is 105,00 per leerling.
Als uw kind niet mee kan op kamp, komt hij/zij deze dagen naar school. Daar wordt hij/zij opgevangen in een andere groep en is er een alternatief programma (bijvoorbeeld helpen bij de kleuters). 


Overblijven in de middagpauze
Binnen de school zien we dat bijna alle leerlingen overblijven, maar dit is geen verplichting. Zij eten onder begeleiding van de leerkracht in het eigen lokaal. Voor of na het eten spelen de kinderen buiten en bij slecht weer binnen. Uiteraard is daarbij altijd toezicht aanwezig. Dit toezicht wordt gerealiseerd door Sporttalent. Als u uw kind(eren) laat overblijven, bent u verplicht de volgende kosten te betalen in het huidige schooljaar (2022/2023):

1 vaste dag overblijven € 26,25 per jaar
2 vaste dagen overblijven € 52,50 per jaar
3 vaste dagen overblijven € 78,75 per jaar
4 vaste dagen overblijven € 105,00 per jaar
Een losse dag € 2,50
 
​U ontvangt van school een rekening.

 

Vragen?

Hebt u vragen over de financiële bijdrages of andere vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de administratie juf Jenny Jaisri via e-mail: jjaisri@scoh.nl, of maak een afspraak.