Geldzaken

Ouderbijdrage, schoolreis, kamp en overblijfbijdrage

De Elout heeft een aantal activiteiten op school waarvoor wij van de ouders/verzorgers een financiële bijdrage vragen.
Hieronder leest u om welke activiteiten en bijdragen het gaat, hoe u uw Ooievaarspas kun inzetten (als u die heeft) en waar u terecht kunt met vragen.
 
De activiteiten / onderwerpen waarvoor de Elout van ouders/verzorgers een bijdrage vraagt zijn: 
  • Overblijven op school
  • Schoolreisje groep 1 - 6
  • Kamp groep 7 en 8
  • Extra activiteiten zoals feesten (Sinterklaas, Kerst etc. )

Overblijven op school

De meeste kinderen op de Elout blijven tussen de middag over op school. Ze eten in de klas hun lunch, samen met de leerkracht, en voor of na het eten spelen ze buiten. Voor het overblijven op school brengt de school kosten in rekening. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan overblijven, houden we de kosten bewust laag (nog geen € 0,63 voor een dag). De financiële bijdrage van ouders wordt gebruikt om bijvoorbeeld extra mensen in te huren voor de overblijf. Deze mensen staan in de pauze op het plein en doen allerlei activiteiten met de kinderen. Zo zorgen we ervoor dat het overblijven goed verloopt.

Overblijven niet verplicht 

Het is niet verplicht om uw kind/kinderen te laten overblijven. U kunt er voor kiezen om uw kind(eren) tussen de middag op te halen en weer naar school te brengen. Maakt u geen  gebruik van de overblijfmogelijkheid? Dan kan uw kind niet op het schoolplein blijven tussen 11.30 en 13.00 uur. Het schoolplein is dan bedoeld voor de kinderen die overblijven. U kunt uw kind vijf minuten voor aanvang van de lessen weer op school brengen.

Kosten overblijven

Vanaf het schooljaar 2020-2021 gelden de volgende kosten.
 
1 vaste dag overblijven € 25,00 per jaar
2 vaste dagen overblijven € 50,00 per jaar
3 vaste dagen overblijven € 75,00 per jaar
4 vaste dagen overblijven € 100,00 per jaar
Een losse dag € 2,50
 
Blijft uw kind over? In het nieuwe betaalsysteem kunt u dat aangeven. U kunt aanklikken welke dag(en) uw kind overblijft. 

Schoolreisje

Elk jaar organiseren wij een schoolreisje. Het schoolreisje heeft een ontspannend karakter, en is bedoeld als gezellig dagje uit met de klas en met school.
De school kan de kosten van het schoolreisje (bijna € 6.000,- ) helaas niet uit het reguliere budget betalen. Daarom vragen wij een ouderbijdrage van € 25,00 voor het schoolreisje. U ontvangt een aparte rekening voor dit bedrag. U kunt ook uw Ooievaarspas gebruiken voor het schoolreisje.

Kosten schoolreisje
De ouderbijdrage voor het schoolreisje is € 25,-.

Kamp groep 7 en 8

Iedere schooljaar gaan we op kamp met groep 7 en 8. We gaan kamperen in Leusden op het YMCA terrein. Het kamp is altijd een hele belevenis en de kinderen vinden het erg leuk. De kosten voor het kamp zijn € 100,00. Zit uw kind dit jaar in groep 7 of 8? Dan ontvangt u een aparte rekening voor de kosten van het kamp. Gaat uw kind niet mee op kamp? Dan wordt hij/zij opgevangen op school in een andere klas.
 
Kosten kamp
De kosten voor het kamp zijn € 100,00

Vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten

Op school vragen we een vrijwillige ouderbijdrage voor alle extra activiteiten die de school organiseert. Hierbij moet u denken aan de diverse feesten: zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, maar ook de sportdag, Koningsspelen en de schaatsdag. U ontvangt voor deze ouderbijdrage een aparte rekening.
 
Kosten vrijwillige ouderbijdrage
De bijdrage die is vastgesteld is € 30,00.

Vragen?

Hebt u vragen over de financiële bijdrages of andere vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de administratie juf Jenny Jaisri via e-mail: jjaisri@scoh.nl, of maak een afspraak.