Geldzaken

Basisschoolonderwijs volgen is gratis in Nederland. Voor extra activiteiten betalen ouders een schoolbijdrage. Het gaat om: overblijven, de schoolreis en overige activiteiten (sportdag, feesten).
Deze kosten voor ouders zijn als volgt.
 

Met Ooievaarspas:

a) € 100,- per kind inclusief vrijwillige bijdrage
b) € 70,- per kind exclusief vrijwillige bijdrage
 

Zonder Ooievaarspas: 

c) € 150,- per kind inclusief vrijwillige bijdrage
d) € 120,- per kind exclusief vrijwillige bijdrage
 

Toelichting

Per kind bedraagt de schoolbijdrage € 150,- per jaar. Het gedeelte voor 'overige activiteiten' is een vrijwillige bijdrage. Als u dit niet wilt of kunt betalen, is de schoolbijdrage € 120,-. Voor kinderen met een ooievaarspas krijgt u € 50,- korting per kind.
 

Kosten schoolzwemmen: groep 5 en 6

Onze leerlingen van groep 5 en 6 gaan naar schoolzwemmen. Hiervoor betalen ouders een bijdrage. Het gaat om het volgende bedrag per jaar:
Voor het eerste kind: € 22,-
Voor het tweede kind: € 11,-
Voor het derde kind: € 8,-.

De school draagt deze bijdrage af aan de gemeente.

Rekeningnummer

Het bankrekeningnummer van Basisschool de Elout is NL16 ABNA 050.31.83.504.