Nieuwsberichten

Maatregelen per 11 mei

                                                                        
 
 
Den Haag, 24 april 2020
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
 
Zoals u wellicht op het nieuws heeft gehoord, gaan de peuterscholen weer open vanaf 11 mei. Omdat we hierbij de richtlijnen vanuit het RIVM moeten volgen, hebben wij dit vertaald naar concrete maatregelen voor onze locatie. Vanaf 11 mei gelden de volgende maatregelen:
 
Brengen van de kinderen
De kinderen mogen s ’morgens gebracht worden tussen 8:15 en 8:30 uur.  
S ’middags mogen kinderen gebracht worden tussen 11:45 en 12:00 uur. Buiten deze tijden kunnen de kinderen niet gebracht worden.
 
De kinderen worden gebracht tot aan het hek van het plein. Hier staat de juf te wachten. De kinderen nemen buiten het hek afscheid van de ouder en lopen naar de juf. Wij nemen geen kinderen over uit de armen van een ouder. Wanneer het niet lukt om een kind zelfstandig naar ons toe te laten lopen, gaat het kind weer mee terug naar huis.
Na het brengen kunt u via de stoep aan de overkant weer naar huis. Blijf niet staan praten met andere ouders.
 
Halen van de kinderen
‘s Morgens kunnen de kinderen worden opgehaald om 11:15 uur. ‘s Middags kunnen de kinderen worden opgehaald om 14:45 uur. U blijft buiten het hek wachten en wij komen de kinderen 1 voor 1 naar u toe brengen.
 
Fruit
Geef de kinderen een tas mee met fruit wat kant en klaar geschild is en in stukjes. Kinderen moeten zelf hun fruit en drinken uit hun tas kunnen pakken. Wij kunnen hier geen fruit schillen of drinken klaar maken.
Zieke kinderen
Wanneer kinderen ziek zijn of verkoudheidsklachten hebben zoals hoesten, niezen, loopneus en koorts mogen ze niet komen.
Als er iemand uit het gezin deze klachten heeft dan mogen de kinderen ook niet komen. Kinderen of gezinsleden moeten 48 uur klachtvrij zijn voordat ze weer gebracht mogen worden. Breng kinderen niet met een zetpil!! Als blijkt dat kinderen op school klachten hebben of ziek zijn dan moeten ze gelijk worden opgehaald.
Wanneer een kind of iemand uit het gezin besmet is met corona, geef dit dan z.s.m. door aan de peuterschool.
 
Verschonen
Wilt u de kinderen vlak voor vertrek een schone luier omdoen. Wij verschonen hier echt alleen poep luiers. Hierbij zullen wij beschermende middelen dragen. Wanneer een kind vlak voor het halen poept dan verschoont u uw kind thuis.
 
Communicatie
Als er bijzonderheden zijn, geef dit dan door via de telefoon of via de mail. We kunnen geen mondelingen overdracht doen bij het halen of brengen. Als er bijzonderheden vanuit onze kant zijn, mailen wij dit ook.
 
Activiteiten
Tot nader orde komen alle activiteiten te vervallen. Dus geen inloop, uitstapjes, oudercommissie vergaderingen en oudergesprekken.
Als een kind jarig is, zullen wij hier aandacht aan besteden op de groep, maar kinderen mogen helaas niks uitdelen.
 
Tot slot
We begrijpen dat dit ingrijpende en moeilijke maatregelen zijn, maar we willen uw met klem vragen zich hier aan te houden zodat ook wij en onze gezinnen zo min mogelijk risico lopen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Peuterschool de Elout
 
Rosita en Irene