Nieuwsberichten

huiswerk februari 2021

Onderstaand staat ook als bestand op Teams. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze dit zelf bekijken en een planning maken.

Gebruik deze link om naar basispoort te gaan (oefensite voor spelling, woordenschat extra en rekenen (=Bingel)
https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ 

En vergeet de taken op Junior Einstein niet, dit keer staat per dag welke taken je moet doen.


Huiswerk week 6 van 8/2 - 12/2 (halve klassen naar school)
Maandag 8 februari

  • Groep A heeft les op school, zij krijgen het huiswerk voor dinsdag dan mee naar huis.
Handig is als zij het op school in de agenda opschrijven!
 
  • Groep B gaat dinsdag 9 februari naar school, het huiswerk wat zij maandag moeten doen staat hieronder. Ook zij krijgen dinsdag te horen wat ze dag daarna (woe) moeten doen.

Handig is als zij het op school in de agenda opschrijven!
Huiswerk voor groep B voor maandag 8 februari:
Rekenen: Blok 1B, week 2, les 1 maken. Boek blz. 8
         Zie Teams bestanden voor een uitleg als je het niet snapt.
         Basispoort (Bingel), blok 1B, peiltaak 2 maken (dat zijn 2 taken) 
Let op: Als je peiltaak 1 nog niet hebt gedaan moet je die ook nog maken!       
Taal: Thema 5, week 3, les 11a/b lezen en maken. Boek blz. 22 t/m 25
           Welke woorden passen in een woordkast? Maak die woordkast in je taalschrift.
           Welke 3 woorden kun je aan een woordspin vastmaken met in het midden het woord    ‘uitvinding’? Maak deze woordspin in je taalschrift.
           Woordspel blz. 18 en 19
Spelling: Thema 5 oefenen op Basispoort (vooral de werkwoorden)
Junior Einstein taken
Squla (mag, niet verplicht)naar eigen inzicht, kan tussen 12.00 uur en 16.00 uur met de schoolaccount.
Extra:    werken aan de spreekbeurt!
                lezen