Nieuwsberichten

Huiswerk afspraken

​Afspraken huiswerk:

1. Wij doen in principe elke week 3 keer huiswerk in groep 7 en 4 keer huiswerk in groep 8.
Naast de vaste dingen zullen we dit jaar ook wel eens een presentaties voorbereiden of stel/tekenopdrachten thuis afmaken.

2. Huiswerk moet altijd genoteerd worden in de agenda. Dit is de verantwoordelijkheid van de leerling, niet van de leerkracht. Iets vergeten te noteren is geen geldige reden om iets niet te doen/leren.

3. Tijdens de les wordt het huiswerk altijd genoteerd op het whiteboard in de klas. De ouders krijgen dit via Social Schools te horen in het weekend bij het weekbericht. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat ik er niet aan denk om zo'n bericht te sturen, vandaar de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen (zie punt 2).

4. Wanneer er een ernstige omstandigheid is (geweest) waardoor het huiswerk niet geleerd/gemaakt is, dan laten de ouders dit weten via een briefje of e-mail. Huiswerk plannen is van groot belang in groep 8 en (bijvoorbeeld) feestjes zijn dan ook geen geldige reden.

5. In geval van ziekte is het uitgangspunt toetsen zo snel mogelijk in te halen.
Er worden geen losse afspraken gemaakt per leerling of per toets.
In groep 7/8 kan het dus voorkomen dat meerdere toetsen op dezelfde dag worden gemaakt en/of ingehaald.
Dit jaar geldt voor het inhalen van toetsen het volgende:
- Het liefst direct de eerste schooldag inhalen wanneer de leerling weer op school is.
- Indien een leerling het door ziekte niet direct de eerste dag kan inhalen, moet de toets op de tweede dag op school ingehaald worden (ongeacht of er dan al een andere toets gepland is).
- Wanneer meerdere toetsen worden gemist, worden deze allemaal op dezelfde dag ingehaald.
- Indien een leerling na het weekend weer op school komt, worden alle gemiste toetsen op maandag ingehaald.
In groep 7/8 worden toetsen volgens bovenstaande richtlijnen ingehaald; ook als er toch niet geleerd is.

6. Alle werkbladen worden maar 1 keer uitgedeeld. Wie iets kwijt raakt, moet zelf regelen dat het vervangen wordt (bijv. kopie maken van een klasgenoten, overschrijven op een ander blaadje, foto maken met telefoon etc.). Op het voortgezet onderwijs worden ook geen dingen continu extra gekopieerd, dus het wordt tijd hieraan te wennen dit jaar in groep 7/8.