Nieuwsberichten

huiswerk/toetsen

Groep 7 krijgt 3 x huiswerk per week.
In de regel is dat Woordenschat op dinsdag, Informatieverwerking op woensdag en topo of rekenen op donderdag. Er wordt verwacht dat ze het op die dagen een week later af hebben en meenemen naar school.
Daarnaast is er huiswerk om te leren voor toetsen van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur.

Per vak krijgen ze een apart mapje mee.Dinsdag 15 december:
- Woordenschat les 14 leren (toets) en les 16 maken (er is geen les 15!)
 
Woensdag 16 december: 
- Informatieverwerking les 15 maken

Donderdag 17 december: 
- Natuur thema 2 leren voor toets
- Topo thema 3 les 1 leren voor toets


Toetsen:

Maandag 14 december: 
​Toets Engels Unit 1 & 2 (luistertoets)

Dinsdag 15 december:
​Toets rekenen blok 3