Groep 5

Welkom bij groep 5 van juf Hellen en juf Peggy. Om aan ouders te laten zien wat we doen, maken we regelmatig foto's.
Hieronder vindt u nieuwsberichten uit de groep. (Om de leerkracht te mailen kunt u op de groen gekleurde naam klikken.)
 

Nieuwsberichten

Wat leren we in week 41 t/m 45.

SPELLING:

-woorden met eeuw/ieuw/uw. 
-woorden met cht/ch.
-woorden met ei.
 Alle ouders die een kennismakingsgesprek hebben gevoerd, hebben bladen met de spellingscategorieën en de woorden die aangeleerd worden, ontvangen. We oefenen deze week de woorden bij thema 2 zintuigen.
Alle kinderen krijgen binnenkort het ei-verhaal mee naar huis, zodat zij de woorden met een ei kunnen inprenten. Regelmatig dit verhaal lezen helpt bij het inprenten van deze woorden.

TAAL:

Thema 2 onderwerp: zintuigen.
-onregelmatige meervoudsvormen van het zelfstandig naamwoord.
-voegwoorden: en, maar, of, want.
-verkleinwoorden.
-een gedicht op rijm schrijven.
-woorden met een of meer dezelfde beginletters op alfabetische volgorde zetten.
Alle leerlingen hebben op 3-10-'20 de themawoorden mee naar huis gekregen om te oefenen.

REKENEN:

-de tafels van 1 t/m 10.
-optellen/aftrekken tot 100.
-structureren van getallen tot 1000.
-klokkijken analoog en digitaal.
-delen.
-aanvullen tot en afhalen van 100-tallen.
Alle leerlingen hebben op 5-10-'20 de bijwerkbladen van blok 2 mee naar huis gekregen. Dit is de minimale leerstof die zij aan het einde van deze periode moeten beheersen.